Chương Trình Ưu Đãi Máy Xay và Máy Pha Cà Phê

1. Combo Quán Lớn (300-350 ly/ngày) - Máy Bezzera B2016 2 Groups và Máy Xay HC600 Version 2.0

Chỉ còn: 78.812.000 VND

Tiết kiệm: 10.948.000 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 10.981.500 VND

----------------------------------------------------------

2. Combo Quán Lớn (300-350 ly/ngày) - Máy Bezzera B2016 2 Groups và Máy Xay HC600 ON DEMAND V1

Chỉ còn: 90.687.000 VND

Tiết kiệm: 4.773.000 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 4.738.500 VND

----------------------------------------------------------

3. Combo Quán Lớn (300-350 ly/ngày) - Máy RANCILIO CLASSE 5 USB A2 2 Groups và Máy Xay HC600 ON DEMAND V1

Chỉ còn: 90.915.500 VND

Tiết kiệm: 4.785.000 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 12.600.000 VND

----------------------------------------------------------

4. Combo Quán Lớn (300-350 ly/ngày) - Máy NOUVA SIMONELLI APPIA LIFE Volume metric 2 groups và Máy Xay HC600 ON DEMAND V1

Chỉ còn: 99.275.000 VND

Tiết kiệm: 5.225.000 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 12.600.000 VND

----------------------------------------------------------

5. Combo Quán Lớn (300-350 ly/ngày) - Máy Faema E98 Up Auto 2 groups và Máy xay HTM - FAEMA MF64

Chỉ còn: 92.340.000 VND

Tiết kiệm: 4.860.000 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 16.200.000 VND

----------------------------------------------------------

6. Combo Xe Take Away (dưới 100 ly/ngày) - Máy Pha BEZZERA BZ16 1 Group và Máy Xay HC600 VERSION 2.0 N

Chỉ còn: 62.652.500 VND

Tiết kiệm: 3.297.500 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 2.603.000 VND

----------------------------------------------------------

7. Combo Xe Take Away (dưới 100 ly/ngày) - Máy Pha Gemilai CRM3200B 1 Group và Máy Xay HC600 VERSION 2.0 N

Chỉ còn: 21.660.000 VND

Tiết kiệm: 1.140.000 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 7.240.000 VND

----------------------------------------------------------

8. Combo Quán Vừa & Nhỏ (100-150 ly/ngày) - Máy Bezzera B2016 1 Group và Máy Xay HC600 ON DEMAND V1

Chỉ còn: 64.304.500 VND

Tiết kiệm: 9.305.500 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 9.205.000 VND

----------------------------------------------------------

9. Combo Quán Vừa & Nhỏ (100-150 ly/ngày) - Máy Casadio Undici A1 1 groupvà Máy Xay HC600 Version 2.0

Chỉ còn: 55.385.000 VND

Tiết kiệm: 2.915.000 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 9.420.000 VND

----------------------------------------------------------

10. Combo Quán Vừa & Nhỏ (100-150 ly/ngày) - Máy Bezzera B2016 1 Group và Máy Xay HC600 Version 2.0

Chỉ còn: 64.514.500 VND

Tiết kiệm: 3.395.500 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 2.603.000 VND

----------------------------------------------------------

11. Combo Quán Lớn và Pha Specialty Coffeee (300-350 ly/ngày) - Máy Bezzera Arcadia DE Brewing Profile và Máy Xay HC600 ON DEMAND V1

Chỉ còn: 157.833.000 VND

Tiết kiệm: 8.307.000 VND

Tặng thêm gói quà tặng & dịch vụ trị giá: 8.307.000 VND

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm và được trải nghiệm trực tiếp trên các máy bạn chọn:

  • Số điện thoại: 094.7070.659
  • Email: marketing@phuongvycoffee.com