Workshop:

Workshop: "Rang Sao Cho Đúng?"

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi:

  • Vì sao quá trình rang lại quan trọng đến việc biến chuyển hương vị của cà phê đến vậy?
  • Phương pháp pha chế ảnh hưởng đến hồ sơ rang như thế nào?
  • 𝗛𝗮𝘆 𝘁𝗮̣𝗶 𝘀𝗮𝗼 𝗰𝗼́ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘁𝗼̂́𝗻 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 đ𝗲̂́𝗻 𝟭𝟬 𝗽𝗵𝘂́𝘁/ 𝗺𝗲̉, 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗼́ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶 𝘁𝗼̂́𝗻 𝗵𝗼̛𝗻 𝟮𝟬 𝗽𝗵𝘂́𝘁/ 𝗺𝗲̉? 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̀𝗼 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗾𝘂𝗮̉ 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁?

Đến với buổi workshop lần này, 𝗠𝗿. 𝗣𝗵𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của rang và lựa chọn đúng phương pháp rang phù hợp thể hiện được đặc tính hương vị tiềm năng của từng loại cà phê.

𝗡𝗼̣̂𝗶 𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽:

  • Tổng quan về hồ sơ rang.
  • Tìm hiểu thời gian rang ảnh hưởng thế nào đến hương vị trong cùng một cách pha.
  • Trải nghiệm rang với Mr. Giang.
  • Thử nếm trên cùng một loại cà phê theo hai cách rang riêng biệt.

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽:

  • Thời gian: 9h – 11h Thứ 7 ngày 24/09/2022
  • Địa điểm: 𝗠𝗿. 𝗣𝗵𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 – Lầu 2 Training Center (109A Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh)

𝗖𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗱𝘂̛̣ 𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟯/𝟬𝟵/𝟮𝟬𝟮𝟮 𝘁𝗮̣𝗶:

------------------------------------------
𝗠𝗿. 𝗣𝗵𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲
📍 109 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh
📞 094.7070.659
🌐 www.mrphin.coffee
#mrphincoffee #coffee #coffeebean

Bài trước Bài sau